Biografi

Violinisten Marcus Bäckerud är uppvuxen utanför Lund och började spela skånsk folkmusik som 5-åring. Senare tog den klassiska musiken över och på gymnasiet studerade han violin för Jörgen Svensson. Nu studerar han violin på Edsbergs Slott, Kungliga Musikhögskolan för Per Enoksson. Marcus har varit solist med flera orkestrar, bland annat Lunds Stadsorkester, Kungliga Musikhögskolans Symfoniorkester och Sollentuna Symfoniorkester.